Przemysł w Okręgu Przyjeziornym

Na całym świecie są regiony, w których przemysł rozwija się bardziej lub mniej dynamicznie. Wiele czynników ma na to wpływ. Jednym z prężnie funkcjonujących okręgów przemysłowych jest Przyjeziorny Okręg Przemysłowy. Okręg obejmuje północną część Stanów Zjednoczonych. Podstawowymi ośrodkami o największym znaczeniu są tutaj: Chicago, Detroit oraz Buffalo. Co wpłynęło na intensywny rozwój tych obszarów? Przyjeziorny Okręg Przemysłowy dynamiczny rozwój zawdzięcza złożom surowców występujących na tych terenach.

www.chmolo.pl

Wydobywa się tutaj rudy żelaza i miedzi. Z tego powodu od wielu lat przemysł w tym regionie napędzany był przez hutnictwo. Jednakże w ostatnich czasach się to zmienia. Obecnie wzrasta znaczenie zakładów działających w branży poligraficznej, celulozowej oraz papierniczej. Ponadto można zauważyć, że w ostatnim czasie bardzo szybko rozwija się przemysł rafineryjny i petrochemiczny. Warto również dodać, że w Okręgu Przyjeziornym świetnie prosperują fabryki samochodowe.

rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do farb i lakierów Piaskownice