Okręg Minas Gerais

W południowo-wschodniej części Brazylii znajduje się obszar, o którym mówi się okręg przemysłowy Minas Gerais. Co ciekawe, region należy do grupy najważniejszych i największych okręgów przemysłowych na świecie.

Obszary okręgu Minas Grais są bogate w źródła surowców. Można tutaj znaleźć między innymi żelazo, cynę, uran, a nawet złoto.

W związku z tym, gałęzie przemysłu skoncentrowane są na wydobywaniu oraz przetwórstwie tych surowców. Od wielu lat z powodzeniem rozwija się na tych terenach hutnictwo żelaza.

Ponadto wielu inwestorów lokuje swoje pieniądze w okręgu Minas Gerais w przemyśle ciężkim. Działa tutaj sporo zakładów z sektora zbrojeniowego, obróbki metali oraz motoryzacji.

Ze względu na dogodne warunki, jakie oferuje ten okręg przemysłowy, odnotowuje się dynamiczny rozwój przemysłu petrochemicznego. Trzeba również wspomnieć o tym, że okręg ten wspomaga przemysł technologiczny mieszczący się w stolicy Brazylii – Rio de Janeiro oraz w Sao Paulo.

W zakładach okręgu Minas Greis produkuje się półfabrykanty, które następnie są przetwarzane w zakładach zlokalizowanych w tych miastach.