Okręg przemysłowy w Mandżurii

Mandżuria to region znajdujący się w północno-wschodniej części Chin. Tereny są bogate w zasoby surowców, takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy rudy żelaza. To sprawiło, że Mandżuria stała się dobrym miejscem do rozwoju przemysłu.

Okręg Północno-Wschodni, nazywany także Okręgiem Fushun-Anshan, to jeden z najlepiej rozwiniętych obszarów przemysłowych w Chinach. Głównymi ośrodkami są: Anshan, Shenyang, Benxi oraz Fushun. Ze względu na dostęp do rud żelaza świetnie rozwinęło się tutaj hutnictwo.

Ponadto znajduje się tutaj wiele zakładów zajmujących się produkcją maszyn hutniczych, obrabiarek oraz silników. W Shenyang prosperują fabryki z branży środków transportu. Produkuje się w nich samochody, pociągi, a nawet samoloty.

W Anshan z kolei wytwarza się paliwa płynne. Ponieważ w Mandżurii uprawia się rośliny włókiennicze oraz dużą część siły roboczej stanowią kobiety, od lat rozwija się tutaj przemysł włókienniczy. Produkuje się tekstylia pochodzące z naturalnych upraw bawełny czy też lnu.

http://wapno-info.pl