Zagłębie Staropolskie

Zagłębie Staropolskie leży na obszarze województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego i jest okręgiem przemysłowym o najdłuższej historii. Naukowcy zbadali, że już w okresie prehistorii w tym regionie ludzie zajmowali się wydobywaniem bogactw naturalnych oraz przetopem żelaza. Wiemy to, ponieważ znaleziono dawne piece hutnicze, a do dzisiaj w Nowej Słupi odbywa się pamiątkowa impreza pod nazwą Dymarki Świętokrzyskie. Początki zakładów przemysłowych w tym okręgu sięgają czasów średniowiecznych.

Ludzie trudnili się nie tylko przeróbką metali, ale także górnictwem i hutnictwem, wydobywali złoża miedzi i ołowiu. Później na obszarach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego koncentrowały się także huty szkła. Najbardziej dynamiczny rozwój okręgu datuje się na początek wieku XIX. Po II wojnie nastąpił rozwój zakładów z branży motoryzacyjnej – dziś w Starachowicach mieści się Fabryka Samochodów Ciężarowych Star.

Ponadto funkcjonuje zmodernizowana Huta Ostrowiec oraz zakłady metalurgiczne zajmujące się odlewnictwem.

fronty z drewna litego www.wodnbp.edu.pl