Sukcesy sportowe i ich wpływ na każdego z nas

Sukcesy polskich sportowców na arenach międzynarodowych odnotowywane są na kartach historii naszego kraju, na kartach historii sportu i na kartach życia poszczególnych sportowców.

To oni na stałe wpisują się w emocje i wyjątkowe wspomnienia nas wszystkich.

W zależności od dyscypliny sportowej, porywają duże masy kibiców, którzy żyją każdą chwilą takowych zawodów.

Jakim pięknym bagażem emocji są te, które wynikają z rywalizacji sportowej, które poruszają nas i nasze serca.

Wywołują wypieki i dają możliwość przeżywania tych wzniosłych chwil wspólnie z innymi kibicami.

To wszystko nas uwzniośla i wzbogaca, ale także jednoczy i napawa dumą, dumą wynikającą z przynależności do tej samej społeczności.

Wzbudzanie i wzrastanie w uczuciu przynależności, dumy z własnego pochodzenia, z tego, że jesteśmy Polakami jest czymś wielkim, jest czymś, o co i za co nasi dziadkowie walczyli w wojnach.

Szkoła Fouette

Jest to po prostu duma z własnego kraju wzbudzana poprzez sukcesy jego reprezentantów i to właśnie łączy nas wszystkich.

www.stalstw-sa.pl