Sporty

Piloci

Zadziwiającym, dla osób niewtajemniczonych, może być fakt, iż Polska liczy się na arenie międzynarodowej, liczy się bardzo mocno, mając utalentowanych pilotów szybowcowych, którzy osiągają